1516554000#1539852076##09/01/2018

ลงทะเบียนงานประชุม/สัมมนา

แบบฟอร์มการลงทะเบียนและการจองห้องพัก
Registraton and Hotel Reservation Form

GMS & Global Grant Application Workshop
-

สถานที่จัด : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่จัด : 02/06/2018 - 02/06/2018
เปิดรับลงทะเบียน : 15/05/2018 - 01/06/2018

รายละเอียดผู้แจ้ง

สโมสรโรตารี / Rotary Club :
ชื่อ / Name :
ที่อยู่:
โทรศีพท์:
แฟกซ์:
มือถือ:
Email:
ประเภท :
เลือกการประชุม:
ชื่อ / Name ประเภท / Type งานประชุม ราคา ต่อ ท่าน
รวม 0

1 GMS & Global Grant Application Workshop

ช่องทางชำระเงิน


*** กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ระบบจะบวกค่าธรรมเนียม 4.5% *** ของยอดรวม

หมายเหตุ

ยื่นขอทุนทำโครงการ Global Grant ทำอย่างไรจึงจะได้รับการอนุมัติ??
หาคำตอบได้ที่ Grant Management Seminar และ Global Grant Application Workshop
แต่ละสโมสรต้องเตรียม MOU ที่ลงนามโดยนายกสโมสรและนายกรับเลือก มาส่งด้วย 
และให้นำรายงาน Global Grants Community Assessment Results มาด้วยเพื่อไว้ทำ workshop

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เอกสารแนบ

ลงทะเบียนแล้วชำระเงินได้ที่  
ชื่อบัญชี  นางชัญญากร สวัสดิ์วนิช  
เลขบัญชี  035-8-45537-9    
ธนาคาร กสิกรไทย  เซ็นทรัล บางนา 

และส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ ID Line: cahnyakorn

จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด