กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 GMS & Global Grant Application Workshop

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
02/06/2018 - 02/06/2018 สโมสรโรตารี Club_Memorandum_of_Understanding_en.pdf
global_grants_community_assessment_results_en.doc
605en_-_Community_Assessment_Tools.pdf
Program for GMS.pdf
ลงทะเบียน
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 การประชุมใหญ่ ภาค 3350 โรตารีสากล ปีบริหาร 2560-2561

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
10/03/2018 - 11/03/2018 สโมสรโรตารี ลงทะเบียน
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
3 งานสถาปนาร่วมคณะกรรมการสโมสร ปี 2561-62
สถานะที่จัดงาน :: หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
07/07/2018 - 07/07/2018 สโมสรโรตารี