กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การประชุมใหญ่ ภาค 3350 โรตารีสากล ปีบริหาร 2560-2561

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
10/03/2018 - 11/03/2018 สโมสรโรตารี ลงทะเบียน
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ