|

ข่าวบริการ 5 ฝ่าย สโมสรโรตารีพระโขนง

ฝ่ายสมาชิกภาพ

 • นายกสโมสร สุกิจ กสิกิจวรกุล เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการรักษาสมาชิกและเพิ่มสมาชิก (ดู :210) 17/09/2018
 • พิธีรับสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 3/2561-2562 (ดู :176) 15/08/2018
 • ทำพิธีรับสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 3/2561-2562 (ดู :191) 03/08/2018
 • ภาพบรรยากาศในพิธีรับสมาชิกใหม่ 3 ท่าน ครั้งที่ 2/2561-2562 เมื่อพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 (ดู :704) 20/07/2018
 • ทำพิธีรับสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2 /2561-2562 (ดู :304) 12/07/2018
 • หน้า 1 2 Next

  ฝ่ายมูลนิธิโรตารี

 • บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีเมื่อพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 (ดู :258) 04/07/2018
 • สมาชิกโรตารีพระโขนง บริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารี ปี 2560-2561 (ดู :94) 28/12/2017
 • หน้า 1

  ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

 • กิจกรรมบริการด้านอาชีพ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผักอินทรีย์บ้านขนงพระเหนือ (ดู :341) 30/10/2018
 • พุธที่ 18-4-61 พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดู :241) 18/04/2018
 • พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดู :255) 10/04/2018
 • สโมสรโรตารีพระโขนง มอบเงิน 5,000 บาท ให้กับชมรม Thai Rotary Yoneyama Alumni เพื่อนำไปบำเพ็ญประโยชน์ ตามแนวทางเดียวกับโรตารี (โดย คุณชุติกาญจน์ เทพสาร ประธานชมรม ฯ เป็นผู้รับมอบ) เมื่อวันที่ 10 มกราคม (ดู :88) 18/01/2018
 • กองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรโรตารีพระโขนง มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก (ดู :130) 29/12/2017
 • หน้า 1 2 3 Next

  ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร

 • ภาพการประชุมสัญจร สโมสรโรตารีพระโขนง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (ดู :345) 30/10/2018
 • ภาพกิจกรรมมิตรภาพสโมสรโรตารีพระโขนง ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ดู :313) 30/10/2018
 • ร่วมทำบุญ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่าน อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล (ดู :288) 17/09/2018
 • มิตรภาพสังสรรค์สโมสรโรตารีพระโขนง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (ดู :260) 30/08/2018
 • มิตรภาพสังสรรค์ หลังประชุม พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 (ดู :221) 04/07/2018
 • หน้า 1 2 3 Next

  ฝ่ายบริการชนรุ่นใหม่

 • ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2561-2562 (ดู :155) 23/08/2018
 • มอบทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2560 - 2561 (ดู :131) 07/02/2018
 • กิจกรรม โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร บนเกาะเสม็ด จ.ระยอง (ดู :177) 29/12/2017
 • กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อ 14 ธันวาคม 2560 (ดู :88) 28/12/2017
 • หน้า 1