|

ทำเนียบนายกสโมสร โรตารีเมืองเพชรบูรณ์

  • นายกปี : 2019-2020
  • ชื่อ-นามสกุล : นย. ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
  • Name-Lastname : PP.Col. ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์
  • Membership : -