|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์


    13/2/2018 สร.เมืองเพชรบูรณ์ - มอบเงินสนับสนุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีเมืองเพชรบูรณ์  16/02/2018 (ดู:374)

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นย.กชกร  ยอดเพชร  นายกสโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นยก.สุมาลี  อุ่นพงศ์เจริญสุข นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์  มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนโรตารีเมืองเพชรบูรณ์
ดูข่าวอื่น