|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์


    13/2/2018 สร.เมืองเพชรบูรณ์ - สถาปนาชุมชนโรตารี (RCC.) เมืองเพชรบูรณ์  16/02/2018 (ดู:1626)

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการชุมชนโรตารี ภาค 3350 โรตารีสากล เป็นประธานในพิธีสถาปนาชุมชนโรตารี (RCC.)เมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นย.กชกร  ยอดเพชร  นายกสโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นยก.สุมาลี  อุ่นพงศ์เจริญสุข นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่นางาม และคณะกรรมการชุมชนโรตารีเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไร่นางาม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ดูข่าวอื่น