|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์


    13/2/2018 สร.เมืองเพชรบูรณ์ - ส่งมอบเครื่องกรองน้ำตามโครงการน้ำสะอาด GG1633911 ให้แก่ชุมชนวัดไพรศณฑ์  16/02/2018 (ดู:504)

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นย.กชกร  ยอดเพชร  นายกสโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นยก.สุมาลี  อุ่นพงศ์เจริญสุข นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ ทำพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่มตามโครงการน้ำสะอาด GG1633911 ให้แก่ชุมชนวัดไพรสณฑ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ดูข่าวอื่น