|

สมาชิกสโมสร โรตารีพระโขนง

 • ชื่อ-นามสกุล :  กัญณัฏฐ์ พฤกฒิธานินทร์
 • Name-Lastname :  Kanyanat Pruktithanin
 • Membership : 10324391

 • ชื่อ-นามสกุล :  มานิต อาภามงคล
 • Name-Lastname :  Manit Arphamongkol
 • Membership : 10324406

 • ชื่อ-นามสกุล : กิตติมศักดิ์ ทศพร หงสนันทน์
 • Name-Lastname : Honorary THOSAPORN HONGSANANDA
 • [ไม่ระบุ] : 0
 • Membership : 876087

 • ชื่อ-นามสกุล : กิตติมศักดิ์ ปณิธาน ทศไนยธาดา
 • Name-Lastname : Honorary PANITHAN TOSNAITADA
 • [ไม่ระบุ] : 0
 • Membership : 240279

 • ชื่อ-นามสกุล : กิตติมศักดิ์ สวัสดิ์ นววงศ์
 • Name-Lastname : Honorary SAVASDI NAVAVONGS
 • President : 0
 • Membership : 5814494

 • ชื่อ-นามสกุล : กิตติมศักดิ์ ม.ร.ว.โอภาศ กาญจนะวิชัย
 • Name-Lastname : Honorary M.R. OPHAS KANCHANAVIJAYA
 • [ไม่ระบุ] : 0
 • Membership : 239495

 • ชื่อ-นามสกุล : นย. มาซานะ นิชิโอกะ
 • Name-Lastname : P. MASANA  NISHIOKA
 • Membership : 9416640

 • ชื่อ-นามสกุล : อผภ. วันชัย เอกบัณฑิต
 • Name-Lastname : PDG. Wanchai Ekbundit
 • District Governor : 1993
 • Membership : 240258

 • ชื่อ-นามสกุล : อผภ. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
 • Name-Lastname : PDG. NAKARIN  RATANAKITSUNTHORN
 • Membership : 8055961

 • ชื่อ-นามสกุล : ผชภ. พ.อ.(พิเศษ) ยศวริศ ศิริบาล
 • Name-Lastname : AG. COL.YOSAWARIS  SIRIBAL
 • President : 0
 • Membership : 9375386

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ประสงค์ศักดิ์ อักษรมัต
 • Name-Lastname : PP. PRASONGSAKDI  AKSHARAMAT
 • President : 0
 • Membership : 240282

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ดนัย ศมพันธุ์พงศ์
 • Name-Lastname : PP. DANAI SAMAPUNPHONG
 • President : 2016
 • Membership : 9272756

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สุกิจ กสิกิจวรกุล
 • Name-Lastname : PP. SUKIT  KASIKITVORAKUL
 • Membership : 9814882

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. รัฐฎา  บุนนาค
 • Name-Lastname : PP. RATHADA BUNNAG
 • President : 0
 • Membership : 9272737

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. จรัญ จ่างตระกูล
 • Name-Lastname : PP. JARUN  CHANGTRAKUL
 • President : 0
 • Membership : 240249

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. เธียรชัย มหาศิริ
 • Name-Lastname : PP. TIENCHAI  MAHASIRI
 • President : 0
 • Membership : 240252

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. คมกาจ ประกอบผล
 • Name-Lastname : PP. KOMGART  PRAKOBPHOL
 • President : 0
 • Membership : 240269

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สมพร เวชพาณิชย์
 • Name-Lastname : PP. SOMPORN  VECHPANICH
 • President : 0
 • Membership : 240255

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สุธรรม มลิลา
 • Name-Lastname : PP. SUTHAM MALILA
 • President : 0
 • Membership : 240259

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อัคนาท กาญจนจารี
 • Name-Lastname : PP. AKANAT KARNCHANACHARI
 • President : 0
 • Membership : 240244

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อนุชา อรัญญเกษม
 • Name-Lastname : PP. Anucha Arunyakasem
 • Membership : 1979222

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สมบูรณ์  สินพัฒนสกุล
 • Name-Lastname : PP. SOMBOON  SINPATANASAKUL
 • President : 0
 • Membership : 240278

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อุภาศรี กฤษณามระ
 • Name-Lastname : PP. UBHASRI KRISHNAMRA
 • President : 0
 • Membership : 240270

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. นิยุตม์  นิยมสิทธิ์
 • Name-Lastname : PP. NIYUTE NIYOMSITH
 • President : 0
 • Membership : 1317036

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ชวนพิศ  ฉายเหมือนวงศ์
 • Name-Lastname : PP. CHUANPIS  CHAIMUEANWONG
 • President : 0
 • Membership : 2586057

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. สง่า  ลิมธงชัย
 • Name-Lastname : PP. SANGHA  LIMTHONGCHAI
 • President : 0
 • Membership : 240273

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. อรุณ ศรีจรูญ
 • Name-Lastname : PP. AROON  SRICHAROON
 • President : 0
 • Membership : 1632726

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. พล.อ.นพ. วทัญญู  ปรัชญานนท์
 • Name-Lastname : PP. GEN. DR.WATANYOO PRACHAYANONT
 • President : 0
 • Membership : 1173019

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ชัยธวัช ดีสวัสดิ์มงคล
 • Name-Lastname : PP. CHAIDHAVAJ  DEESWASMONGKOL
 • President : 0
 • Membership : 1906593

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. วิวัฒน์ อิทธิรัตนะโกมล
 • Name-Lastname : PP. VIWAT  ITTHIRATANAKOMOL
 • President : 0
 • Membership : 1544401

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. จักรพงษ์ ์ภูมิสุวรรณ์
 • Name-Lastname : RTN. JAKRAPONG POOMSUWAN
 • Club Member : 0
 • Membership : 10083058

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. มนนัดดา  นัดดาพันธ์
 • Name-Lastname : RTN. MONNADDA  NADDAPAN
 • Club Member : 0
 • Membership : 8261888

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ดร. สุพงษ์  ลิ้มธนากุล
 • Name-Lastname : RTN. SUPONG  LIMTANAKOOL
 • Club Member : 0
 • Membership : 876098

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. วิเศษ พิชิตลำเค็ญ
 • Name-Lastname : RTN. WISET  PICHITLAMKEN
 • Club Member : 0
 • Membership : 8466623

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. พิบูล  สุวรรณศิลป์
 • Name-Lastname : RTN. Piboon Suwanasilapa
 • Club Member : 0
 • Membership : 240268

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. สุทธิเดช จรรยาเอก
 • Name-Lastname : RTN. Suthidech Chanyaek
 • Membership : 10324398

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ชูลักษณ์  แสงอุไรพร
 • Name-Lastname : RTN. CHOOLUCK SAENG - URAIPORN
 • Club Member : 0
 • Membership : 932216

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. อมรพงษฺ์ วงศ์วรการ
 • Name-Lastname : RTN. AMORNPHONG WONGWORAKAN
 • Club Member : 0
 • Membership : 10083009

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. เอก สุวัฒนพิมพ์
 • Name-Lastname : RTN. EK SUWATTHANAPHIM
 • Club Member : 0
 • Membership : 9513689

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ธีร์รัฐ มหาวงศ์ธิกุล
 • Name-Lastname : RTN. TEERAT  MAHAWONGTIKUL
 • Club Member : 0
 • Membership : 8260699

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. คริสปิน  วิลเลี่ยม ฟรานซีส
 • Name-Lastname : RTN. Crispin William Francis
 • Membership : 10324419