|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินทร์

 • สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินทร์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน และท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแก้สมการ โดยวิธีวาดรูป" (ดู :2274) 17/10/2019
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินทร์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน และท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องที่เรารู้แต่คนอื่นไม่รู้ (ดู :2390) 17/09/2019
 • การรักษาตรวจวิเคราะห์โรค โดยไม่ต้องสอบถามอาการ โดยครูขจรศํกดิ์ (หมอดำเทวดา) (ดู :3235) 03/09/2019
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินทร์ ขอเรียนเชิญ สมาชิกและท่านผู้สนใจรับฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง "ฮวงจุ้ย จริงหรือ ?" (ดู :2045) 17/08/2019
 • สร.กรุงเทพสยามมินทร์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ประชุมประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 (ดู :2002) 03/08/2019
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินทร์ ขอเรียนเชิญ สมาชิกและท่านผู้สนใจรับฟัง การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างการบริหารสโมสรโรตารี ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 62 (ดู :1218) 20/05/2019
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินทร์ ขอเรียนเชิญสมาชิก และท่านผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วย "กอด" (ดู :432) 06/04/2019
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  กรุงเทพสยามมินทร์

  นย. ปานทิพย์ กิติประภัทร์

  นายกสโมสร