|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีราชเทวี

 • 30-5-63 สโมสรโรตารีราชเทวี มอบตู้โรตารีปันสุข (ดู :759) 30/05/2020
 • 15-5-63 สโมสรโรตารีราชเทวี มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID_19 (ดู :940) 17/05/2020
 • 15-5-63 สโมสรโรตารีราชเทวี มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID_19 (ดู :954) 17/05/2020
 • 23-4-63 สโมสรโรตารีราชเทวี ประชุมประจำสัปดาห์ ทาง Online by ZOOM (ดู :1083) 23/04/2020
 • 14-3-63 สโมสรโรตารีราชเทวี, สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชเทวี ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สร้างความสุข ให้ความรู้ต้านภัยไวรัส COVID-19 (ดู :288) 14/03/2020
 • 28, 29-2-63 และ 1-3-63 นายกรับเลือก สร.ราชเทวี เข้าร่วมอบรม Multi-PETS 2020 จ.เชียงใหม่ (ดู :345) 03/03/2020
 • 26-2-63 สร.ราชเทวี มีบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรทาแรคท์ชุมชน (ดู :351) 26/02/2020
 • 22, 23-2-63 สร.ราชเทวี จัดอบรมหลักสูตรความรู้การพัฒนาธุรกิจ OFF LINE TO ON LINE  ให้กับชุมชนราชเทวี (ดู :319) 21/02/2020
 • 8, 9-2-63 สโมสรโรตารีราชเทวี เข้าร่วมอบรมสัมมนาเตรียมนายกรับเลือก ปี 2563 (ดู :464) 10/02/2020
 • 2-2-63 สร.ราชเทวี นำเครื่องกรองน้ำจัดนิทรรศการ งาน Rotary One Day กับ สร.สาทร (ดู :1775) 02/02/2020
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ราชเทวี

  นย. วรจักร ณ เชียงตุง

  นายกสโมสร

  Facebook