|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีราชเทวี

 • 24-11-62 สโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี จัดงาน Rotary One Day (ดู :214) 26/11/2019
 • 19-11-62 ประชุมโครงการ Global Grant เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย (ดู :349) 20/11/2019
 • 24-11-62 สโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี จัดงาน Rotary One Day ณ ลานกีฬาพัฒน์ ๒ (ดู :355) 20/11/2019
 • 2-11-62 สโมสรโรตารีราชเทวี ร่วมกิจกรรมงานประจำปีชุมชนซอยสุหร่า (เพชรบุรี 7) (ดู :413) 03/11/2019
 • 31-10-62 สร.ราชเทวี ส่งมอบอุปกรณ์ถอดเข็ม ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,040 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (ดู :548) 01/11/2019
 • 31-10-62 สร.ราชเทวี ส่งมอบอุปกรณ์ถอดเข็ม ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,980 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (ดู :388) 01/11/2019
 • 17-10-62 สร.ราชเทวี ส่งมอบอุปกรณ์ถอดเข็ม ให้แก่ โรงพยาบาลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 240 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (ดู :347) 22/10/2019
 • 11-13 ตค. 62 อบรมผู้นำเยาวชนโรตารี 2019 RYLA ภาค 3350 โรตารีสากล (ดู :341) 22/10/2019
 • 10-10-62 สโมสรโรตารีราชเทวี ส่งมอบการบริจาคอุปกรณ์ถอดเข็ม ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (ดู :487) 10/10/2019
 • 10-10-62 สโมสรโรตารีราชเทวี ส่งมอบการบริจาคอุปกรณ์ถอดเข็ม ให้โรงพยาบาลผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,800 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (ดู :495) 10/10/2019
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ราชเทวี

  นย. วรจักร ณ เชียงตุง

  นายกสโมสร

  Facebook