|


สโมสรโรตารี
กรุงเทพเพลินจิต

นย. สุนีย์ ทัสสรังสี

นายกสโมสร