|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์

 • สโมสรโรตารึกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมงาน วันสันติภาพสากลและโรตารีวันเดย์ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ดู :599) 12/09/2019
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 13 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ สุนทรียศาสตร์กับภาวะผู้นำ (ดู :725) 20/05/2019
 • สร.กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรสมาชิกโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 11 และร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ คุยเฟื่องเรื่องบัญชีและภาษี ที่SME ต้องรู้ (ดู :366) 06/04/2019
 • 24-12-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - ทักษะชีวิต พิชิตความสำเร็จ (ดู :687) 26/12/2018
 • 30-08-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพหูให้กับโรงเรียนวัดชนะสงคราม (ดู :256) 27/08/2018
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ ทำกิจกรรมสอนอาชีพ ผัดไทยสร้างชาติ ให้ลูกสาวโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดู :347) 20/08/2018
 • 14-08-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - บรรยายเรื่อง ทักษะชีวิต พิชิตความสำเร็จ (ดู :252) 11/08/2018
 • 20-07-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - มหัศจรรย์แห่งคำพูด (ดู :341) 20/07/2018
 • 13-06-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 (ดู :737) 13/06/2018
 • 01-06-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - เยาวชนในอนาคต โดย อผภ.ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ (ดู :228) 02/06/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์

  นย. มนัสนันท์ กิติรัตนกุล

  นายกสโมสร