|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์

 • สโมสรโรตารึกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมงาน วันสันติภาพสากลและโรตารีวันเดย์ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ดู :2067) 12/09/2019
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 13 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ สุนทรียศาสตร์กับภาวะผู้นำ (ดู :1410) 20/05/2019
 • สร.กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ ขอเรียนเชิญมวลมิตรสมาชิกโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 11 และร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ คุยเฟื่องเรื่องบัญชีและภาษี ที่SME ต้องรู้ (ดู :486) 06/04/2019
 • 24-12-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - ทักษะชีวิต พิชิตความสำเร็จ (ดู :929) 26/12/2018
 • 30-08-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพหูให้กับโรงเรียนวัดชนะสงคราม (ดู :325) 27/08/2018
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ ทำกิจกรรมสอนอาชีพ ผัดไทยสร้างชาติ ให้ลูกสาวโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดู :456) 20/08/2018
 • 14-08-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - บรรยายเรื่อง ทักษะชีวิต พิชิตความสำเร็จ (ดู :351) 11/08/2018
 • 20-07-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - มหัศจรรย์แห่งคำพูด (ดู :429) 20/07/2018
 • 13-06-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 (ดู :909) 13/06/2018
 • 01-06-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - เยาวชนในอนาคต โดย อผภ.ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ (ดู :317) 02/06/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์

  นย. มนัสนันท์ กิติรัตนกุล

  นายกสโมสร