|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์

 • วันพุธที่ 31 ก.ค. 62 สร.วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ ขอเชิญประชุมประจำสัปดาห์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ได้อะไรจากการเป็นโรแทเรียน" (ดู :589) 30/07/2019
 • สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์ ขอเชิญประชุมประจำสัปดาห์ และฟังการบรรยายพิเศษ "บุคลิกภาพและภาพลักษณ์" วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ (ดู :592) 07/05/2019
 • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์ ขอเชิญมิตรโรแทเรียนร่วมกิจกรรม บริการอาชีพ และบริการชุมชน ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน สุขุมวิท 47 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ดู :373) 31/10/2018
 • 26-09-61 สร.วัฒนาฯ - บรรยายเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง (ดู :563) 28/09/2018
 • 12-09-61 สร.วัฒนาฯ - บรรยายเรื่อง พื้นฐานสำคัญของโรตารี (ดู :208) 15/09/2018
 • 03-06-61 สร.วัฒนาฯ - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 (ดู :209) 02/06/2018
 • 18-04-61 สร.วัฒนาฯ - โรตารีคืออะไร และได้อะไรจากการเป็นโรแทเรียน (ดู :297) 18/04/2018
 • 20-12-60 สร.วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ - เชิญร่วมงานสังสรรค์ประจำปี Merry Christmas and Happy New Year 2018 (ดู :250) 18/12/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  วัฒนา ในพระอุปถัมภ์

  นย. สิริยากร นุชนารถ

  นายกสโมสร