|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีพระปิ่นเกล้าธนบุรี

 • วันพุธที่ 30 ต.ค. 62 สร.พระปิ่นเกล้า-ธนบุรี ขอเรียเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสโมสรและฟังบรรยายจากท่าน นย.สุพรรณ วิบูลย์มา เรื่อง "คนดี คนเก่ง เซ็งลี้ฮ้อ" (ดู :1998) 26/10/2019
 • เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ผวภ.3350 ท่าน ผวภ ทนงศักดิ พงษ์ศรี ได้มาเยี่ยมสโมสรพระปิ่นเกล้า-ธนบุรีอย่างเป็นทางการ โดย มี นย.ดร.วิรัช ต่อเทียนชัยพร้อมสมาชิกของสโมสรพระปิ่นเกล้าฯให้การต้อนรั (ดู :2093) 23/09/2019
 • สโมสรโรตารีพระปิ่นเกล้า-ธนบุรี มีความยินดีขอเรียนเชิญ มวลมิตรโรแทเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเคาะฆ้องครั้งแรก ของสโมสรโรตารีพระปิ่นเกล้า-ธนบุรี ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (ดู :1244) 06/07/2019
 • 20-06-61 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร สร.พระปิ่นเกล้าธนบุรี และสร.พระปกเกล้าธนบุรี (ดู :244) 13/06/2018
 • 11-04-61 สร.พระปิ่นเกล้าธนบุรีและสร.ประปกเกล้าธนบุรี - ร่วมจัดงานรดน้าดำหัวขอพรผู้ใหญ่ (ดู :288) 09/04/2018
 • 06-12-60 สร.พระปิ่นเกล้าธนบุรี - ผู้ว่าการภาคโรตารี 3350 เยี่ยมสโมสร (ดู :546) 08/12/2017
 • 22-11-60 สร.พระปิ่นเกล้า ธนบุรี - จัดเลี้ยงอาหารเด็กที่ศูนย์การเรียนรู้ประภาคารปัญญา 11.00น. (ดู :326) 20/11/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  พระปิ่นเกล้าธนบุรี

  นย. ณัฎฐวินัย  ณัฎฐศิรพรรณ

  นายกสโมสร