|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีลาดพร้าว

 • วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. สร.ลาดพร้าว นำโดยรทร. ธนัฐกรณ์ ธีรวัฒนานนท์ ประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน (ดู :719) 04/06/2020
 • 28 พ.ค. 63 สร.ลาดพร้าว นำทีมโดยนย.ศ.ดร.อรุณ บ่างตระกูลนนท์ นยล.ดร.ภัทรวดี ศรีทองใบ พร้อมด้วยเลขา (ดู :771) 02/06/2020
 • วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 ศูนย์กีฬาณรงค์ ตามรักษา (Sport Complex ม.ต้น) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับความรู้และบริการ ในวันโรตารีเพื่อชุมชนลาดพร้าว (ดู :349) 19/02/2020
 • วันที่ 22 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โบว์ลิ่งการกุศล สโมสรโรตารีลาดพร้าว (ดู :2162) 17/09/2019
 • วันที่ 28 ส.ค. 62 สร.ลาดพร้าว ขอเชิญท่านนายกและโรแทเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับสร.ลาดพร้าวที่เป็นสโมสรอุปถัมภ์ให้กับสโมสรอินเตอร์แรคท์สตรีวิทยา ๒ (ดู :1833) 21/08/2019
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สโมสรโรตารีลาดพร้าว เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร 2562-2563 (ดู :1400) 06/07/2019
 • กิจกรรม สโมสรโรตารีลาดพร้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ดู :225) 19/09/2018
 • วันที่ 25 ส.ค. 61 สร.ลาดพร้าว เชิญร่วมประชุม การจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชุมชนโรตารี ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคม พ.ศ 2546 (ดู :333) 20/08/2018
 • สร.ลาดพร้าว กิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ดู :387) 30/07/2018
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน สโมสรโรตารีลาดพร้าว (ดู :345) 04/07/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ลาดพร้าว

  นย. สุมาลัย กองแก้ว

  นายกสโมสร