|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีรังสิต

 • 21 กันยายน 2562 - งานเฉลิมฉลอง ถ้วยรางวัลระดับประเทศ ทั้ง2 สโมสร (ดู :739) 03/09/2019
 • 24 กรกฎาคม 2562 สโมสรโรตารีรังสิต - สถาปนาสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ (ดู :577) 26/07/2019
 • 18 กรกฎาคม 2562 สโมสรโรตารีรังสิต - ประชุมผลการดำเนินงานมูลนิธิยงชัย (ดู :581) 25/07/2019
 • 24 กรกฎาคม 2562 สโมสรโรตารีรังสิต - ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมแสดงความยินดี การสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ (ดู :613) 21/07/2019
 • 20-06-62 สโมสรโรตารีรังสิต เรียนเชิญฟังบรรยายปัญหาสุขภาพ (ดู :868) 20/06/2019
 • 31-03-62 สโมสรโรตารีรังสิต - ร่วมบริจาคซุ้มอาหารในงาน วิ่งต้านโปลิโอ และเข้าร่วมรายการวิ่งหาทุน ของภาค3350 เพื่อขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทย (ดู :333) 02/04/2019
 • 13-03-62 นายกสโมสรโรตารีรุ่น 114 - ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ชาว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (ดู :525) 23/03/2019
 • 07-02-62 สโมสรโรตารีรังสิต - มอบตู้และหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก (ดู :445) 10/02/2019
 • 18-12-61 สโมสรโรตารีรังสิต - มอบตู้อบเด็กแรกเกิดให้โรงพบาลให้โรงพยาบาลปทุมธานี (ดู :765) 26/12/2018
 • 27-11-61 สโมสรโรตารีรังสิต - มอบตู้อบเด็กแรกเกิดให้โรงพบาลให้โรงพยาบาลวิหารแดง (ดู :526) 01/12/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  รังสิต

  นย. องอาจ ตันรัตนวงศ์

  นายกสโมสร

  Facebook