|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีรังสิต

 • 21 กันยายน 2562 - งานเฉลิมฉลอง ถ้วยรางวัลระดับประเทศ ทั้ง2 สโมสร (ดู :2250) 03/09/2019
 • 24 กรกฎาคม 2562 สโมสรโรตารีรังสิต - สถาปนาสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ (ดู :1351) 26/07/2019
 • 18 กรกฎาคม 2562 สโมสรโรตารีรังสิต - ประชุมผลการดำเนินงานมูลนิธิยงชัย (ดู :1456) 25/07/2019
 • 24 กรกฎาคม 2562 สโมสรโรตารีรังสิต - ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมแสดงความยินดี การสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ (ดู :1386) 21/07/2019
 • 20-06-62 สโมสรโรตารีรังสิต เรียนเชิญฟังบรรยายปัญหาสุขภาพ (ดู :1756) 20/06/2019
 • 31-03-62 สโมสรโรตารีรังสิต - ร่วมบริจาคซุ้มอาหารในงาน วิ่งต้านโปลิโอ และเข้าร่วมรายการวิ่งหาทุน ของภาค3350 เพื่อขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทย (ดู :494) 02/04/2019
 • 13-03-62 นายกสโมสรโรตารีรุ่น 114 - ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ชาว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (ดู :745) 23/03/2019
 • 07-02-62 สโมสรโรตารีรังสิต - มอบตู้และหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก (ดู :723) 10/02/2019
 • 18-12-61 สโมสรโรตารีรังสิต - มอบตู้อบเด็กแรกเกิดให้โรงพบาลให้โรงพยาบาลปทุมธานี (ดู :1114) 26/12/2018
 • 27-11-61 สโมสรโรตารีรังสิต - มอบตู้อบเด็กแรกเกิดให้โรงพบาลให้โรงพยาบาลวิหารแดง (ดู :658) 01/12/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  รังสิต

  นย. องอาจ ตันรัตนวงศ์

  นายกสโมสร

  Facebook