|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์

 • งานวันผู้นำสันติภาพ และ Rotary One Day ภาค 3350 (ดู :583) 22/09/2019
 • การขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ต้องทำอย่างไร (ดู :602) 20/09/2019
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ยานนาวามินิมาราธอนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตยานนาวา ถ.นราธิสาสราชนครินทร์ 28 เขตยานนาวา (ดู :720) 15/08/2019
 • VDO 30 ปี สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ (ดู :583) 18/07/2019
 • 1 ปี 12 เดือน 365 วัน กับ 76 ภารกิจ ในฐานะนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ (ดู :644) 17/07/2019
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เวปไซด์สโมสรในเวปไซด์ภาค (ดู :630) 11/07/2019
 • ขอเชิญอนุกรรมการในคณะกรรมการบริการชุมชนภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา (ดู :616) 11/07/2019
 • ประชุมหารือพัฒนาซอฟต์แวร์โครงการธนาคารเวลาร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ (ดู :566) 09/07/2019
 • สร.กท.รัตนฺโกสินทร์มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการยากไร้ชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตยานนาวา (ดู :607) 03/07/2019
 • สร.กท.รัตนโกสินทร์ ประชุม RCC.กรุงเทพรัตนโกสินทร์และเลือกตั้งประธาน RCC.คนใหม่ (ดู :626) 03/07/2019
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  กรุงเทพรัตนโกสินทร์

  นย. กนกเกตุ ดำรงตรงศิริ

  นายกสโมสร

  Facebook