|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์

 • จะเปิดหรือปิด ไม่ใช่ปัญหา ไม่มีหน้ากากใส่ ปัญหาใหญ่กว่า เพราะอันตราย มาเรียนทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันตนเองดีกว่า (ดู :257) 21/03/2020
 • สอนทำหน้ากากผ้าใช้เอง สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ (ดู :216) 21/03/2020
 • บรรยากาศกิจกรรมสอนทำหน้ากากผ้าเซ็นทรัลพระราม 2 (ดู :186) 18/03/2020
 • Workshop สอนทำหน้ากากผ้า 18-20 มีนาคม 2563 (ดู :193) 18/03/2020
 • มากกว่าการให้ คือ การสอนให้ปกป้องชีวิตตนเองและคนที่เรารัก (ดู :229) 14/03/2020
 • เชิญสัมผัสความรู้สึกแห่งผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการลงมือทำ (Hand On) ด้วยตนเอง ที่นี่ (ดู :209) 14/03/2020
 • Workshop ฟรี!!!! ???? ♧♧ "หน้ากากผ้า" ♧♧ (ดู :203) 14/03/2020
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ชวนทำหน้ากากผ้า ฟรี วันที่ 13-16 มีนาคม 2563 (ดู :132) 13/03/2020
 • สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนทำหน้ากากผ้า ทั้งแบบเย็บมือและแบบเย็บจักรอุตสาหกรรม (ดู :164) 10/03/2020
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนงานบำเพ็ญประโยชน์ (ดู :314) 20/02/2020
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  กรุงเทพรัตนโกสินทร์

  นย. กนกเกตุ ดำรงตรงศิริ

  นายกสโมสร

  Facebook