|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีบางเขน

 • สโมสรโรตารีบางเขน ขอเรียนเชิญโรแทเรียน ร่วมประชุมสโมสรและร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 19.00-20.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ดู :2310) 10/09/2019
 • สโมสรโรตารีบางเขน ขอเชิญ ร่วมประชุมและฟัง บรรยายพิเศษ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า เวลา 19:00 - 20:30 น. (ดู :1984) 07/08/2019
 • สโมสรโรตารีบางเขน ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย เรื่อง "ฟันดีมีสุข" ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 (ดู :1716) 30/07/2019
 • ขอเชิญร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร และฉลองครบรอบ 35 ปี สโมสรโรตารีบางเขน (ดู :1360) 06/07/2019
 • สโมสรโรตารีบางเขน ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่ยั่งยืน (ดู :1312) 04/05/2019
 • สโมสรโรตารีบางเขน ขอเรียนเชิญมิตรโรแทเรียน ร่วมงานเชื่อมสัมพันธ์ ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้ใหญ่ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน แต่งกายชุดไทย ชุดตามประเพณีสงกรานต์ ตามอัธยาศัย (ดู :501) 06/04/2019
 • สโมสรโรตารีบางเขน ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การวิจัย ปลากัด" วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว (ดู :501) 06/04/2019
 • สโมสรโตารีบางเขน (นย.ปรีดา) ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ และมวลมิตรโรตาเรียน มาร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก "ผู้ก่อตั้งอาณาจักร Ldc ศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai" (ดู :695) 03/12/2018
 • 13-11-61 สร.บางเขน - แบรนด์สร้างความแข็งแกร่งให้สังคมได้อย่างไร (ดู :487) 29/10/2018
 • 11-09-61 สร.บางเขน - จากวิกฤต สู่โอกาส จากลูกจ้าง สู่เจ้าของกิจการ (ดู :396) 15/09/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  บางเขน

  นย. สุกัญญา สรวมประคำ

  นายกสโมสร