|
ประกาศ เรียนแอดมินเวปไซด์ www.rotary3350.net และแอดมินเวปไซด์สโมสรโรตารี ภาค 3350 ทุกท่าน
เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป จึงส่งผลให้การใช้งานเวปไซด์ภาค www.rotary3350.net นี้สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการเวปไซด์ภาค 3350 จึงขอแจ้งให้แอดมินเวปไซด์ทุกท่านทราบว่า ท่านจะสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและลงข่าวสารในเวปไซด์ภาคและเวปไซด์สโมสรของท่านได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใดได้อีกต่อไป และเวปไซด์ www.rotary3350.net นี้จะแสดงผลต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้น อนึ่ง หากสโมสรใดประสงค์จะใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากวันดังกล่าว แล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการเวปไซด์ ภาค 3350 ประจำปี 2562-63 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีธนบุรี

 • สโมสรโรตารีธนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สอนเต้นไลน์แดนซ์ ให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (ดู :2417) 13/09/2019
 • สโมสรโรตารีธนบุรี จัดอบรม "หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (ดู :2215) 13/09/2019
 • 24_7_62 ประชุมปกติ ครั้งที่ 3 ปีบริหาร 2019-2020 (ดู :1341) 21/07/2019
 • 10_07_62 ประชุมปกติครั้งที่2 ของปีบริหาร 2019-2020 (ดู :1249) 21/07/2019
 • แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใน อ.กระสัง (ดู :2145) 21/05/2019
 • วันก่อตั้งสโมสร และ วันอดีตนายก (ดู :2509) 21/05/2019
 • พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีธนบุรี ปี 2562-2563 (ดู :1947) 20/05/2019
 • ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบใกล้ตัว (ดู :1152) 02/05/2019
 • แว่นตาผู้สูงอายุ (ดู :762) 25/02/2019
 • สโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา RC.OSaka Shinsaibashi และ RC.Shimotsuke ร่วมทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ GG 1978841 และ GG 1978962 ให้โรงพยาบาลทัพทัน (ดู :852) 25/02/2019
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ธนบุรี

  นย. จารุวรรณ โรจนสมสิทธิ์

  นายกสโมสร

  Facebook