|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีธนบุรี

 • สโมสรโรตารีธนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สอนเต้นไลน์แดนซ์ ให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 30 ก.ย. 2562 (ดู :642) 13/09/2019
 • สโมสรโรตารีธนบุรี จัดอบรม "หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ" ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (ดู :601) 13/09/2019
 • 24_7_62 ประชุมปกติ ครั้งที่ 3 ปีบริหาร 2019-2020 (ดู :568) 21/07/2019
 • 10_07_62 ประชุมปกติครั้งที่2 ของปีบริหาร 2019-2020 (ดู :545) 21/07/2019
 • แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใน อ.กระสัง (ดู :1034) 21/05/2019
 • วันก่อตั้งสโมสร และ วันอดีตนายก (ดู :1561) 21/05/2019
 • พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีธนบุรี ปี 2562-2563 (ดู :991) 20/05/2019
 • ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบใกล้ตัว (ดู :592) 02/05/2019
 • แว่นตาผู้สูงอายุ (ดู :439) 25/02/2019
 • สโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา RC.OSaka Shinsaibashi และ RC.Shimotsuke ร่วมทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ GG 1978841 และ GG 1978962 ให้โรงพยาบาลทัพทัน (ดู :503) 25/02/2019
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ธนบุรี

  นย. จารุวรรณ โรจนสมสิทธิ์

  นายกสโมสร

  Facebook