|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีธนบุรี

 • 24_7_62 ประชุมปกติ ครั้งที่ 3 ปีบริหาร 2019-2020 (ดู :161) 21/07/2019
 • 10_07_62 ประชุมปกติครั้งที่2 ของปีบริหาร 2019-2020 (ดู :149) 21/07/2019
 • แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใน อ.กระสัง (ดู :442) 21/05/2019
 • วันก่อตั้งสโมสร และ วันอดีตนายก (ดู :398) 21/05/2019
 • พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีธนบุรี ปี 2562-2563 (ดู :436) 20/05/2019
 • ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบใกล้ตัว (ดู :337) 02/05/2019
 • แว่นตาผู้สูงอายุ (ดู :258) 25/02/2019
 • สโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา RC.OSaka Shinsaibashi และ RC.Shimotsuke ร่วมทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ GG 1978841 และ GG 1978962 ให้โรงพยาบาลทัพทัน (ดู :303) 25/02/2019
 • สโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา RC.OSaka Shinsaibashi และ RC.Shimotsuke ร่วมทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ GG 1978841 และ GG 1978962 ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี (ดู :1607) 25/02/2019
 • สโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา และสโมสรโรตารี ประเทศไต้หวัน ร่วมทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ GG 1978841 และ GG 1978962 ให้โรงพยาบาลนครนายก (ดู :271) 23/02/2019
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ธนบุรี

  นย. จารุวรรณ โรจนสมสิทธิ์

  นายกสโมสร

  Facebook