|

ประวัติสโมสร โรตารีเมืองเพชรบูรณ์

 • รหัส / Code 86687
 • จำนวนสมาชิกปัจจุบัน 20 คน
 • ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง อผภ.สุรชาติชื่นโชคสันต์
 • ประธานเริ่มสโมสรใหม่ อน.ปรีชา กลิ่นแก้ว
 • ผู้แทนพิเศษ ในการก่อตั้ง อน.โกมล เรืองประวัติ อน.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี
 • สโมสรผู้อุปถัมภ์ หล่มสัก ปทุมวัน สัมพันธวงศ์เจริญนคร กรุงเทพรัชดาภิเษก
 • วันที่ได้รับอนุมัติสารตราตั้ง 5 พฤษภาคม 2558
 • นายกก่อตั้งสโมสร นยก.สุมาลีอุ่นพงศ์เจริญสุข
 • สถานที่ประชุม โรงแรมโฆษิต ฮิลล์เพชรบูรณ์
 • วัน/เวลาประชุม วันอังคาร เวลา 19.00 น.
 • สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร 32/3 ซ.พระพุทธบาท 3 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์จ.เพชรบูรณ์6700