|

ประวัติสโมสร โรตารีเจ้าพระยานครสวรรค์

  • รหัส / Code 82417
  • จำนวนสมาชิกปัจจุบัน 10 คน
  • ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่า
  • ผู้แทนพิเศษ ในการก่อตั้ง ผชภ.พรวารินทร์พานิจวรานันท์
  • สโมสรผู้อุปถัมภ์ นครสวรรค์
  • วันที่ได้รับอนุมัติสารตราตั้ง 15 พฤษภาคม 2552
  • นายกก่อตั้งสโมสร นยก.กรุณา คีรีวรรณ
  • สถานที่ประชุม โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  • วัน/เวลาประชุม วันอังคาร เวลา 19.30 น.
  • สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร 558/24 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000