|

ประวัติสโมสร โรตารีเมืองชัยนาท

  • รหัส / Code 56706
  • จำนวนสมาชิกปัจจุบัน 30 คน
  • ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง อผภ.เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์
  • ผู้แทนพิเศษ ในการก่อตั้ง อน.สมบุญ วโรภาษ
  • สโมสรผู้อุปถัมภ์ อุทัยธานี
  • วันที่ได้รับอนุมัติสารตราตั้ง 19 ตุลาคม 2544
  • นายกก่อตั้งสโมสร นยก.นพ.ชัยรัตน์เตชะไตรศักดิ์
  • สถานที่ประชุม ห้องอาหารเลมอนเฮ้าส์อีซุซุ ชัยนาท
  • วัน/เวลาประชุม วันอังคาร เวลา 18.00 น.
  • สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร 14/3 ซ.เทศบาล 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000