|

ประวัติสโมสร โรตารีพระโขนง

ประวัติความเป็นมาของสโมสรโรตารีพระโขนง

          ทุกคนเกิดมาย่อมต้องตั้งความหวังไว้บ้าง  ถึงแม้ความหวังนั้นจะน้อยนิดเพียงไรก็ตามผู้ที่เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีก็เช่นเดียวกัน ความหวังของเขามีหลายสิ่งหลายประการ แต่สิ่งที่สมาชิกโรตารีทั่วไปตั้งความหวังไว้ไม่แตกต่างกันนักก็คือ ความหวังที่จะเห็นสโมสรโรตารีขยายตัวออกไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

          ผมเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีมาเป็นเวลากว่า 23 ปี ตลอดเวลาเหล่านี้ก็ได้แต่ครุ่นคิดว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ไม่กี่เกาะ จึงสามารถมีสโมสรโรตารีได้ถึงกว่า 1,500 สโมสร… ทำไมประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งในเอเชีย จึงสามารถมีสโมสรโรตารีได้ถึงกว่า 350 สโมสร… และทำไมประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรมีความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับไทย และเศรษฐกิจก็ไม่ดีกว่าไทย จึงสามารถมีสโมสรโรตารีได้ถึงกว่า 300 สโมสร… ทำไมและทำไม?…

          คำตอบก็คงมีหลายประการ แต่ผมก็คงมีหลายประการแต่ผมเชื่อว่าการที่ประเทศต่างๆ ดังกล่าวสามารถจัดตั้งสโมสรโรตารีขึ้นได้มาก มีเหตุผลสำคัญที่สุดอยู่ประการหนึ่ง เหตุผลนั้นก็คือ…เพราะสมาชิกโรตารีทั่วไปต่างมีศรัทธาและความเชื่อมั่นว่า โรตารีเป็นของดี เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นพาหะที่สมาชิกจะได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเต็มที่ และเหนือสิ่งอื่นใดเป็นสถาบันที่จะค่อยๆฝึกอบรมสมาชิกให้ลดความเห็นแก่ตัวลงและทุ่มเทกำลังใจ, กำลังความคิด, กำลังทรัพย์ และกำลังเวลา ให้แก่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

          การก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนงในกรุงเทพฯ   ก็มาจากเหตุนี้โดยแท้

          ความเพียรพยายามที่จะเชิญและรวบรวมบุคคลที่มีอาชีพและวิชาชีพต่างกันในเขตพระโขนงเพื่อจัดตั้งสโมสรโรตารีขึ้นนั้น ได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2520 สมาชิกสโมสรโรตารีต่างๆ ในกรุงเทพฯ ต่างมีส่วนร่วมในความพยายามนี้ แต่อุปสรรคก็มีมิใช้น้อย ตั้งแต่การเฟ้นสรรหา สมาชิกก่อตั้ง และ การขอร่วมใช้เขตท้องที่สโมสรกับสโมสรโรตารีบางกะปิ

          เพื่อนฝูงของผมต่างมีความเห็นตรงกับผมว่า สโมสรโรตารีพระโขนงนี้ควรเป็นสโมสรที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นคนหนุ่มมากกว่าคนที่มีอายุ ด้วยเหตุที่ว่าตามปรกติแล้ว คนหนุ่มทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีมากนักไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ นอกจากนี้คนหนุ่มยังสามารถที่จะเพิ่ม “พลัง” ให้แก่สโมสรและแก่โรตารีโดยส่วนรวมได้ดีกว่า เพราะคนหนุ่มนั้นมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อยู่เสมอ ถ้านำ “พลัง” ของคนหนุ่มและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ผสมกับความละเอียดสุขุมรอบคอบและความมีประสบการณ์ของคนที่มีอายุแล้ว โรตารีก็จะมีบทบาทเพื่อสังคมอย่างทะมัดทะแมงและสังคมจะได้รับประโยชน์จากโรตารีอย่างเต็มที

          การเฟ้นหารวบรวมสมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนงจึงเริ่มด้วยหลักการดังกล่าว ความเพียรพยายามนี้ใช้เวลาเกือบ 2 ปี และในที่สุดเมื่อ เดือนธันวาคม 2523 ก็สามารถรวบรวม สมาชิกก่อตั้งได้กว่า 25 ท่าน แต่การก่อตั้งเป็นทางการยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้เพราะผมต้องการความมั่นใจในเรื่องบางประการ โดยเฉพาะในเรื่องผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนายกสโมสรคนแรก ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะเป็นคนหนุ่มพอสมควรและเป็นผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีมาก่อนแล้ว

          แล้วความมั่นใจของผมก็มาถึงเมื่อทราบว่าจะมีสมาชิกสโมสรโรตารีอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของสโมสรโรตารีพระโขนงรวมถึง 3 ท่านคือ…

          คุณวันชัย  เอกบัณฑิต        กรรมการบริหารสโมสรโรตารีดุสิต

                             คุณไพโรจน์  จันทรวงศ์       อดีตเลขานุการสโมสรโรตารีจันทบุรี  และ

                             Mr. Ray  Hardless            อดีตนายกสโมสรโรตารี Petaling  Jaya ในมาเลเซีย

          ผมได้รายงานความคืบหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล คือคุณเนลสัน อเล็กซานเดอร์ทราบ และได้ทำการสำรวจประเภทอาชีพต่างๆในเขตท้องที่พระโขนงเสร็จเรียบร้อยและ  ทำรายงานนี้ส่งไปให้ผู้ว่าการภาค และผู้ว่าการภาคได้ส่งต่อไปยังโรตารีสากลเมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม 2524  พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ว่าการภาคแต่งตั้ง  ม.ร.ว.โอภาศ  กาญจนะวิชัย นายกสโมสรโรตารีดุสิต เป็นผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาคในการก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนง และสโมสรอุปถัมภ์

          ในขณะเดียวกัน สโมสรโรตารีบางกะปิเจ้าของเขตท้องที่สโมสร ก็ทำเรื่องถึงโรตารีสากลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2524  ยินยอมให้สโมสรโรตารีพระโขนงร่วมใช้เขตท้องที่ของสโมสรบางกะปิได้

          ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา สมาชิกสโมสรโรตารีต่างๆในกรุงเทพฯได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการก่อตั้งครั้งนี้เป็นอย่างดี บุคคลที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษนี้คือ

          ผู้ว่าการภาค เนลสัน อเล็กซานเดอร์,นายก ม.ร.ว.โอภาศ  กาญจนะวิชัย,นายก ปรีชา  อมาตยกุล ,นายก ปรีชา          ผลประเสริฐ, อดีตนายก สดับ  มาศกุล, ผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค กลุ่ม เอ-1 อดีตนายก ธรรมนูญ  เปรมสุนทร และคุณวันชัย  เอกบัณฑิต เป็นต้น

          วันก่อตั้งเป็นทางการของสโมสรโรตารีพระโขนงก็ถูกกำหนดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2524 เวลา 18.00 น.    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ – ถนนสุขุมวิท โดยมีสมาชิกก่อตั้งมาร่วมประชุม 28 ท่าน และมีนายกสโมสรโรตารี ม.ร.ว.โอภาศ  กาญจนะวิชัย  เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ คือ…

 1. ทำการก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนง
 2. กำหนดวันพุธ  เวลา 12.30 น. เป็นวันและเวลาเปิดประชุมปกติของสโมสร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
 3. กำหนดวันประชุมกรรมการบริหารสโมสรในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
 4. กำหนดวันประชุมใหญ่ประจำปีในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม
 5. กำหนดค่าสมัครคนละ 1,000 บาท และค่าบำรุงปีละ 1,800 บาท
 6. กำหนดการออกเสียง ถ้ามีเสียงคัดค้านไม่เกิน 2 เสียงในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญอาวุโส, สมาชิกอดีตอาชีวะ, และสมาชิกกิตติมศักดิ์ หรือในกรณีเลือกตั้งอดีตสมาชิกสามัญเพิ่มเติม ก็ให้ถือว่าบุคคลนั้นเข้าเป็นสมาชิกได้
 7. เลือกตั้งคุณวันชัย  เอกบัณฑิต เป็นนายกสโมสร และ คุณประโภชน์ มะยุระ เป็นเลขานุการสโมสร ประกอบด้วย อุปนายก 2 ท่าน กรรมการบริหารอีก 4 ท่าน และพิธีกรอีก 1 ท่าน

การประชุมการก่อตั้งก็ได้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย  และเอกสารของสโมสรโรตารี     

พระโขนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกแห่งโรตารีสากลก็ทำเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2524 วันเดียวกับวันก่อตั้ง และถูกจัดส่งไปให้ผู้ว่าการภาคทันที

          ผู้ว่าการภาคได้ส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังโรตารีสากลเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2524 และในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2524 เพียง 6 วันให้หลัง โรตารีสากลก็ได้รับสโมสรโรตารีพระโขนงเข้าเป็นสมาชิกแห่งโรตารีสากล โดยออกสารตราตั้งให้แก่สโมสรโรตารีพระโขนง ลงวันที่  11 มิถุนายน 2524 ลงนามโดย Rolf  J.  Klarich  ประธานโรตารีสากล  Herbert  A. Pigman  เลขาธิการโรตารีสากล และเนลสัน อเล็กซานเดอร์ ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล

          การก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนง ดูเพียงผิวเผินก็อาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าแต่ละท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดของสโมสรนี้ ได้ใช้เวลา ใช้ความคิด และใช้ความอุตสาหะวิริยะไปมากน้อยเพียงไร แต่ความเหนื่อยยากเหล่านี้ก็หมดไปเมื่อผลสำเร็จได้ประจักษ์ชัดให้เห็น

          ผมขออวยพรให้สโมสรโรตารีพระโขนงจะเป็นอีกสโมสรหนึ่งที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งในกิจกรรมภายในสโมสร  และกิจกรรมภายนอกสโมสร

          ภาพพจน์ที่ดีหรือไม่ดีของโรตารี  บัดนี้ได้อยู่ในมือของท่านแล้ว

 

                                                         

พิชัย  รัตตกุล

อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล

7 สิงหาคม  2524


 

รายละเอียดเกี่ยวกับสโมสรโรตารีพระโขนง

Rotary Club of  Prakanong, Bangkok, Thailand

 

สโมสรโรตารีพระโขนง ก่อตั้ง    :         วันที่ 11 มิถุนายน 2524 (11 June, 1981)

สมาชิกก่อตั้งสโมสร                :         25 ท่าน

นายกก่อตั้งสโมสร                  :         นยก.อผภ.วันชัย  เอกบัณฑิต

ประชุมปกติสโมสร                  :         ทุกวันพุธ      

เวลาประชุมปกติสโมสร            :         เวลา 12.30 – 13.30 น.

สถานที่ประชุม                       :         โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 สุขุมวิท 11 กรุงเทพ ฯ

สถานที่ตั้งสำนักงานสโมสร       :         สโมสรโรตารีพระโขนง ชั้น 4

และสถานที่จัดส่งเอกสาร                   บริษัทนานาสแควร์ จำกัด เลขที่ 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  โทรสาร 0 2655 7160
                                                    E-mail : [email protected]            

สังกัด ภาค 3350                                   District 3350

รหัสประจำสโมสร                   :               16299

การก่อตั้งสโมสร                     :               สโมสรโรตารี กรุงเทพ คลองเตย

                                                          สโมสรโรตารี กรุงเทพ เพลินจิต

สโมสรโรตาแรคท์                    :              สโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สโมสรอินเตอร์แรคท์                 :             สโมสรอินเตอร์แรคท์ มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 


ใบก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนง


 The History of  Rotary Club of Prakanong

 

Everybody who is born into this world needs to have hopes, even if only small ones. Rotarians have a whole range of hopes, but their greatest is to see the spread of Rotary clubs throughout the country.

I have been a member of Rotary for 24 years and I have wondered the whole time why is it that Japan – a country made up of just a few small islands – has more than 1,500 Rotary clubs? And why it is that Korea – a small Asian country – has 350 Rotary clubs?

And the Philippines – a country about the same size as Thailand – has more than 300 Rotary clubs? Why? Why?

            The answer is complex with many parts. But, in any case, it is clear to me that these countries benefit substantially from establishing so many clubs. Rotary members believe sincerely that Rotary is a good thing and a fine thing. It is a vehicle through which they can do some real good for the community and for society. And perhaps above all else it is an institution that inspires members to be less selfish and to contribute their moral support, their attention, their resources, and their time to society with no thought of reward or personal gain.

            How did the Rotary Club of Prakanong actually come about?

            The effort to find individuals in the Prakanong area from different professions and different fields to establish a Rotary club began in 1977 and involved Rotary members from different clubs in Bangkok. There were more than a few obstacles, including finding the right people to found the club and asking the Bangkapi Rotary Club to give up some of its territory.

            Various close friends thought the same way I did: Prakanong club should be made up mostly of younger people. In those days, far too few young people were given the opportunity to become Rotary club members, whether in Thailand or elsewhere. In addition, Rotary could be energized by young people with their  new perspective and innovative ideas. Combine that energy and initiative with the knowledge, circumspesction, and experience of senior members, and Rotary could really get a lot done and benefit society even more greatly.

            It took almost two years to bring together such a combination of people to establish Prakanong club. By December 1980, there were more than 25 carefully selected people ready to found the club. However, the formal process had not yet begun, because first I had to be absolutely certain about a number of key points, in particular, who the founding president would be. That person had to be relatively young and already a Rotary member.

            I became certain when three Rotary club members agreed to be founding members of the Prakanong club:

 • Wanchai Ekbundit:  a director of the Dusit club.
 • Pairote Chantrawong: a past secretary of the Chantaburi club.
 • Ray Hardless: a past president of the Rotary Club of Petaling Jaya in Malaysia.

 

I informed District Governor Nelson Alexander of the situation. Then, I

completed profession and field survey of the Prakanong area and sent a report to the district governor, who, in turn, sent it to Rotary International on 7 May 1981. I also recommenden to the district governor that he appoint MR Opas Kanchanavichai – the president of the Dusit club – as his special representative for the founding of the Prakanong club with the Dusit club as the sponsoring club.

Meanwhile, the Bangkapi club had sent a letter to Rotary International on 13 May

1981 agreeing to cede territory to the Prakanong club.

Over the many months that passed, members of Rotary clubs all over Bangkok

 helped with the process of founding the club. Warranting special mention are the following individuals:

 • District Governor Nelson Alexander
 • Club President MR Opas Kanchanavichai
 • Club President Pricha Amatayakul
 • Club President Preecha Pholprasert
 • Past President Sadab Masakul, special representative of the A-I district president
 • Past President Thammanoon Premsunthon
 • Wanchai Ekbundit

 

The official establishment for the Rotary Club of Prakanong took place on Wednesday, 20 May 1981, at The Ambassador Hotel on Sukhumvit Road with 28 founding members. Dusit Club President MR Opas Kanchanavichai presided over the meeting and 7 motions were passed unanimously:

 1. To establish the Rotary Club of Prakanong.
 2. To set the regular meetings for Wednesday at 12.30 at The Ambassador Hotel; Sukhumvit Road; Bangkok.
 3. Directors meet the third week of every month.
 4. The annual meeting takes place the first Wednesday in the month of December.
 5. Application fee is 1,000 baht and annual dues are 1,800 baht.
 6. Voting: If there are no more than 2 dissenting votes when choosing a new member, a senior member, a retired member, or an honorary member, or when reinstating a former member, than, that person becomes a member.
 7. Wanchai Ekbundit is elected president and Pramote Mayura is elected secretary, along with two vice president, four directors, and one master of ceremonies.

The inaugural meeting went off smoothly and the Club’s application to establish

the club was completed on the very same day - -20 May 1981 –and was forwarded immediately to the District Governor.

            The District Governor then sent the documents to Rotary International on 5 June 1981 and just six days later on Thursday, 11 June 1981, Prakanong Club was admitted to Rotary International. A certificate of establishment was issued on the same day bearing the signatures of RI President Roft J. Klarich; RI Secretary Herbert A. Pigman; and District Governor Nelson Alaxander.

            You have to look below the surface to appreciate what it took to establish the Prakanong Club: the time, the attention, and the dedication. But all the difficulties faded into the background when the effort succeeded.

            I offer my very best wishes to the Rotary Club of Prakanong in achieving success both inside and outside the club.

            The reputation of Rotary is now in your hands.

 

Bhichai Rattakul

RI President 2002-2003

     7 August 1981